Werkwijze

Toewerken aan een verzorgd taxatierapport

Wanneer de afspraak voor taxatie gemaakt is zal ik u vragen om relevante informatie en zo mogelijk tekeningen van uw huis bij de hand te hebben.
Bij de taxatie let ik op het volgende:

  • de staat van onderhoud
  • inhoud en oppervlakte
  • functionele indeling
  • de kwaliteit en constructie en de gebruikte materialen
  • mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals recht van overpad en erfpacht
  • ligging en omgeving
Ik verzorg het fotomateriaal benodigd voor het rapport en zorg dat alle opgenomen gegevens compleet en verzorgd verwerkt worden in een professioneel taxatierapport met de daarbij behorende bijlagen die kunnen bestaan uit de kadastrale gegevens, eigendomsbewijs, overzicht met referentiepanden, gemeentelijke informatie, e.v..U en/of indien gewenst uw adviseur ontvangt bij taxatie van een woning of appartement vervolgens het (gevalideerde) taxatierapport digitaal.