Taxatie

Tegen een scherpe prijsstelling

Uw hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij of de belastingdienst kunnen u vragen om een taxatierapport van uw woning. Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elke taxatie maar hanteren strikte regels. Ik ben aangesloten bij de VBO makelaar en ingeschreven in het register van NRVT en de Stichting VastgoedCert. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.Regionale deskundigheid
Regionale bekendheid is essentieel om de waarde van uw onroerend goed te kunnen taxeren, want de marktsituatie kan per regio enorm verschillen. En dat heeft weer invloed op de waarde van uw woning.Marktkennis
Als VBO makelaar heb ik toegang tot het Historisch Bestand met relevante referentiedata en transactiegegevens. Aan het bestand zijn verschillende data via externe bronnen toegevoegd. Deze bronnen zijn o.a. : BAG (gegevens van ruim 8 miljoen woningen), Kadaster, Database van VBO makelaar, Verkoopinformatie van Funda, Monumentenstatus, CBS (omgevingsgegevens), Energielabels.

Alvorens de taxatie of waardebepaling te verrichten is het belangrijk om samen het doel van de taxatie vast te stellen. Overweegt u een woning aan te kopen of uw woning te verkopen, heeft u een taxatie nodig voor uw hypotheekverstrekker? Het doel van een taxatie leidt voornamelijk tot bepaling van de Marktwaarde. Indien u naast de Marktwaarde inzicht wil hebben in de getaxeerde waarde die betrekking heeft op een (nog) niet bestaande situatie (bijv. een geplande verbouwing of het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen) dan wordt naast de marktwaarde in het taxatierapport een Marktwaarde met een Bijzonder uitgangspunt opgenomen die duidelijk betrekking heeft op de fictieve situatie.