Taxatie

Tegen een scherpe prijsstelling

Uw hypotheekverstrekker, verzekeringsmaatschappij of de belastingdienst kunnen u vragen om een taxatierapport van uw woning. Diverse geldverstrekkers zoals banken en verzekeringsmaatschappijen accepteren niet zomaar elke taxatie maar hanteren strikte regels. Ik ben aangesloten bij de VBO makelaar en ingeschreven in het register van NRVT en de Stichting VastgoedCert. NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.Regionale deskundigheid
Regionale bekendheid is essentieel om de waarde van uw onroerend goed te kunnen taxeren, want de marktsituatie kan per regio enorm verschillen. En dat heeft weer invloed op de waarde van uw woning.

Marktkennis
Als VBO makelaar heb ik toegang tot het Historisch Bestand met relevante referentiedata en transactiegegevens. Aan het bestand zijn verschillende data via externe bronnen toegevoegd. Deze bronnen zijn o.a. : BAG (gegevens van ruim 8 miljoen woningen), Kadaster, Database van VBO makelaar, Verkoopinformatie van Funda, Monumentenstatus, CBS (omgevingsgegevens), Energielabels.

Alvorens de taxatie of waardebepaling te verrichten is het belangrijk om samen het doel van de taxatie vast te stellen. Overweegt u een woning aan te kopen of uw woning te verkopen, heeft u een taxatie nodig voor uw hypotheekverstrekker? Het doel van een taxatie leidt namelijk tot verschillende soorten waarden. Deze waardebegrippen kunt u tegenkomen:

  • Marktwaarde: wanneer u een woning (ver)koopt vrij van huur en gebruik spreken we van de marktwaarde. Dat is de hoogste waarde van de woning bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Deze waarde (met taxatierapport) is onder meer noodzakelijk bij het aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • Executiewaarde: wanneer u een hypotheek nodig heeft, wil de bank de executiewaarde van de woning weten. Dat is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop.
  • Herbouwwaarde: wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten, wil de verzekeraar de herbouwwaarde van de woning weten. Dat zijn de kosten van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning (bijvoorbeeld na brand).
  • Waarde in het economische verkeer: de Belastingdienst wil de waarde van uw woning weten voor het bepalen van o.a. de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait. Deze zogenaamde ‘waarde in het economische verkeer’ wordt bepaald aan de hand van de WOZ, de Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde is bepalend voor de jaarlijkse, gemeentelijke OZB-heffing.